Център за спешна медицинска помощ Перник

Център за спешна медицинска помощ Перник е лечебно заведение, в което медицински специалисти с помощта на друг персонал оказват спешна медицинска помощ на заболели и пострадали лица в дома, на местопроизшествието и по време на транспорт до евентуалната им хоспитализация.

ЦСМП гр. Перник е създаден през 1995 година на основание ПМС №195 / 11.10.1995 година и започва да функционира като самостоятелна единица от 01.12.1996 г.

Обект на спешната медицинска помощ са:

1. всички болни и пострадали, намиращи се в състояние, пряко застрашаващо живота им;

2. болни и пострадали, потърсили сами помощ в секторите на центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП);

3. лица с данни за психично разстройство, които представляват опасност за себе си или околните;

4. жени със започващо раждане или аборт;

5. деца до една година, за които е потърсена медицинска помощ;

6. болни и пострадали, при които не може да се прецени характерът и тежестта на заболяването.

В ЦСМП Перник работят общо 173 души, като от тях лекарите са 45, фелдшерите – 17, медицински сестри  – 30, акушерки – 6 и шофьори 54.