Структура

Център за спешна медицинска помощ Перник е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерство на здравеопазването, със седалище в гр. Перник и осъществява дейността си на територията на област Перник.

Центърът се състои от следните структури:

  1. Административно-стопански сектор.
  2. Районна координационна централа /РКЦ/.
  3. Филиали за спешна медицинска помощ /ФСМП/, разположени на територията на областта.
  4. Спешни приемни сектори /СПС/ – от 01.02.2007 г. стават стационарни екипи
  5. Стационарни екипи – 4 броя.

Брой филиали – 5

Общ брой екипи – 8, плюс 1 транспортен.

  • РЕ – 2
  • ЛЕ – 4
  • ДЕ – 2
  • ТЕ – 1

Пернишка област е разположена в най-западните части на Средна България на площ от 2395,2 км2 и представлява 2,2% от територията на страната.

Общ брой на населението – на територията на област Перник (към 2011 г.) живее население от 133530 души, от които 65421 души или 49,0% са мъже, 68109 души или 51,0% са жени.

Средната гъстота на населението е 56 души на квадратен километър. Това население живее в 168 обособени населени места, от които 6 града, 161 села и 1 махала. Административно-териториално са утвърдени 6 общини: Перник, Радомир, Брезник, Трън, Земен и Ковачевци. По-голямата част от жителите е съсредоточена в градовете – 105182 души или 79,7%, а в селата – 28348 души или 21,3%.

 

1. Районна координационна централа

2. Филиал Перник

Община Перник обхваща територия 461,1 км2 , при гъстота на населението 210 души на км2  живеят 97181 души, като градското население е 82454 души, а селското население е 14727 души.

3. Филиал Радомир

Община Радомир е разположена на 679,9 км2 (тук се включва и площта на Община Ковачевци, къдено няма разкрит ФСМП, поради малкия брой население – 1600 души) при гъстота на населението 30,73 души на км2 с население 20896 души. Градско население – 14494; селско население – 6402.

4. Филиал Брезник

Община Брезник е разположена на площ 414,6 км2 , при гъстота на населението 16,75 души на км2 с население 6945 души. Градско население – 4123; селско население – 2822

5. Филиал Трън

Община Трън е разположена на площ 586,2 км2 , при гъстота на населението 7,07 души на км2 с население 4146 души. Градско население – 2443; селско население – 1703

6. Филиал Земен

Община Земен е разположена на площ 253,3 км2 , при гъстота на населението 17,22 души на км2 с население 2762 души. Градско население – 1668; селско население – 1094.

Leave a Reply

Your email address will not be published.